Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

  • Παρασκευή 23/2/2024: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
  • Σάββατο 24/2/2024: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
  • Παρασκευή 1/3/2024: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Heal Academy