Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

  • Παρασκευή 21/4/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
  • Σάββατο 22/4/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα 6ου ορόφου, ΥΓΕΙΑ
  • Παρασκευή 5/5/2023: Χώρος διεξαγωγής Αμφιθέατρο, METROPOLITAN HOSPITAL
  • Σάββατο 6/5/2023: Χώρος διεξαγωγής Κεντρική Αίθουσα, METROPOLITAN GENERAL
  • Παρασκευή 12/5/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
  • Σάββατο 13/5/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Heal Academy