Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

  • Σάββατο 4/11/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
  • Σάββατο 11/11/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
  • Σάββατο 18/11/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR

Heal Academy