Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

  • Παρασκευή 26/5/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα 6ουορόφου, ΥΓΕΙΑ
  • Σάββατο 27/5/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα 6ουορόφου, ΥΓΕΙΑ
  • Παρασκευή 9/6/2023: Χώρος διεξαγωγής,  Αίθουσα 6ουορόφου, ΥΓΕΙΑ
  • Σάββατο 10/6/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα 6ουορόφου, ΥΓΕΙΑ
  • Παρασκευή 23/6/2023: Χώρος διεξαγωγής Αίθουσα Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Heal Academy