• Σάββατο & Κυριακή 27-28 Απριλίου 2024
  • ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Aφροδίτη Τζίφα, MD, PhD, MRCPCH
    Παιδίατρος - Εξειδικευθείσα στην Παιδοκαρδιολογία και τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων (Μ. Βρετανία)
  • Φώτιος Μητρόπουλος
    Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Kλινικής Παίδων και Ενηλίκων, ΜΗΤΕΡΑ