Στο Πλαίσιο Της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Των Ιατρών, H Heal Academy Toy Ομίλου H.H.G. Διοργανώνει ένα Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Στέφανος Χανδακάς
  • Οργανωτική Επιτροπή:
  • Αθανάσιος Πρωτοπαππάς
  • Στέλιος Μουρτζάκης
  • Κωνσταντίνος Σύριος
  • Πέτρος Σύριος