Ο στόχος της Ημερίδας αφορά στην ενημέρωση σχετικά με τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στη διαχείριση των ασθενών.

Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στην διαχείριση των νέων γυναικών υψηλού κινδύνου, στα γυναικολογικά προβλήματα που προκύπτουν, στην ογκοπλαστική και πλαστική χειρουργική για την αποκατάσταση του μαστού, όπως και στις νεότερες φαρμακευτικές θεραπείες και γονιδιακές υπογραφές.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Σταφυλά Βάια
    MD, PhD, FEBS, Χειρουργός Μαστού, Δ’ Κλινική Μαστού, ΜΗΤΕΡΑ