Ο όμιλος σε αριθμούς

Collaborating doctors
0
Συνεργαζόμενοι
ιατροί
Employees
0
Εργαζόμενοι
Outpatients
0
Εξωτερικοί
ασθενείς
Beds
0
Κλίνες
Single Beds
0
Μονόκλινα
Suites & lux
0
Σουίτες & lux
Births
0
Toκετοί
Pediatric beds
0
Παιδιατρικές
κλίνες
Maternity wards
0
Αίθουσες τοκετού
Surgery annually
0
Xειρουργικές
επεμβάσεις ετησίως
Robotic systems
0
Ρομποτικά
συστήματα
MRI latest generation
0
MRI τελευταίας
γενιάς
Operating rooms
0
Χειρουργικές
αίθουσες
Ambulances
0
Κλίνες Μεθ
Ambulances
0
Ασθενοφόρα