Ο όμιλος σε αριθμούς

Collaborating doctors
6662
Συνεργαζόμενοι
ιατροί
Employees
5359
Εργαζόμενοι
Outpatients
1316719
Εξωτερικοί
ασθενείς
Beds
1630
Κλίνες
Single Beds
205
Μονόκλινα
Suites & lux
71
Σουίτες & lux
Births
9391
Toκετοί
Pediatric beds
0
Παιδιατρικές
κλίνες
Maternity wards
34
Αίθουσες τοκετού
Surgery annually
101418
Xειρουργικές
επεμβάσεις ετησίως
Robotic systems
12
Ρομποτικά
συστήματα
MRI latest generation
10
MRI τελευταίας
γενιάς
Operating rooms
108
Χειρουργικές
αίθουσες
Ambulances
204
Κλίνες Μεθ
Ambulances
27
Ασθενοφόρα