Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

apologismos 2022

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ESG 2022

Στον Όμιλο Hellenic Healthcare προτεραιότητά μας είναι να υπερβαίνουμε το πλαίσιο των Ηθικών και Κοινωνικών Αξιών που διέπουν μια Εταιρεία και να εφαρμόζουμε με εθελοντικό χαρακτήρα, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τόσο στις συναλλαγές μας και στις δραστηριότητες του Ομίλου, όσο και σε δράσεις ή ενέργειες που στόχο έχουν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας.

Στους απολογισμούς είναι αποτυπωμένες οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για δράσεις που πιστεύουμε ότι ήταν αναγκαίες, αλλά και η ανταπόκρισή μας στα πολλά αιτήματα που δεχθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, στηριζόμενοι πάντα στην συλλογική προσπάθεια της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου Hellenic Healthcare.

Δείτε το τεύχος «Εταιρικός Απολογισμός 2022»