Συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Γεωργία Παπαϊωάννου
    Διευθύντρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας ΜΗΤΕΡΑ
  • Oργανωτική Επιτροπή:
    Ιωάννης Ανδρέου, Σπύρος Γιαρμενίτης
    Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης, Ευαγγελία Μανοπούλου
    Γεώργιος Οικονομούλας, Λουκία Τζαρούχη