Συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR

Οργανωτική Επιτροπή:

 • Πρόεδρος:
  Νικόλαος Πισταμαλτζιάν MD PhD
  Παθολόγος¬-Ογκολόγος Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
 • Μέλη:
  Ηλίας Αθανασιάδης
  Παθολόγος¬-Ογκολόγος Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
  Δημοσθένης Ζύλης MD PhD
  Παθολόγος-¬Ογκολόγος Β’Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
  Σταύρος Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS
  Χειρουργός ¬Ουρολόγος¬-Ανδρολόγος Διευθυντής Δ' Ουρολογικής
  Κλινικής Υγεία

Επιστημονική Επιτροπή:

 • Πρόεδροι:
  Ηλίας Αθανασιάδης
  Σταύρος Τυριτζής
 • Μέλη:
  Γεράσιμος Αλιβιζάτος
  Δημοσθένης Ζύλης
  Δέσποινα Κατσώχη 
  Παρασκευάς Κοσμίδης
  Νικόλαος Κρητικός
  Αριστοτέλης Μπάμιας
  Αδαμαντία Νικολαΐδη
  Εμμανουήλ Παναγιώτου,
  Παναγιώτης Παπαναστασίου
  Νικόλαος Πισταμαλτζιάν
  Θεόδωρος Πιπίκος
  Ηρακλής Πούλιας
  Γεώργιος Ρηγάκος