Η Ημερίδα διαπραγματεύεται σύγχρονα θέματα, που αφορούν στην παιδική ογκολογία και στις εξελίξεις που έχουμε σε σπάνιους όγκους και σε νέες θεραπείες. Πλαισιώνεται από καταξιωμένους ομιλητές- Έλληνες Ιατρούς, ενώ έχει προβλεφθεί χρόνος και για διαδικτυακή συζήτηση με συναδέλφους από άλλους επιστημονικούς χώρους.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Ελένη Βασιλάτου – Κοσμίδη
    Παιδίατρος - Αιματολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων, Παίδων ΜΗΤΕΡA