Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος»

Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Φλώρα Σταυρίδη
    Παθολόγος –Ογκολόγος
    Διευθύντρια Δ’ Ογκολογικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»