Το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 9 Ιουλίου 2022, το επιστημονικό Σωματείο «Κοιτίδα» σε συνεργασία με το HEAL οργανώνει ένα μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες υγείας, περιγεννητικής και βρεφικής περιόδου (με έμφαση στις μαίες των νοσοκομείων του Ομίλου μας), που σκοπό έχει να ενημερώσει, να προβληματίσει θετικά και να αναδείξει τις σύγχρονες πτυχές ενός εξαιρετικά σημαντικού θέματος της εποχής μας και συγκεκριμένα την προαγωγή της ψυχικής υγείας εγκύων, βρεφών και νηπίων. Το επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, θα αφορά σε 5 ενότητες (Παρασκευή και Σάββατο), στις οποίες θα συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες των νοσοκομείων του Ομίλου μας, το Σωματείο «Κοιτίδα» και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Μιχαλέλη Μερόπη
    Ph.D, Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια, Ιδρύτρια Ινστιτούτου Κοιτίδα, Μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως και της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας