Πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνεται στους εργαζόμενους του Χαμόγελου του Παιδιού, με σκοπό να τους εκπαιδεύσει στην ορθή αντιμετώπιση πιθανών τραυματισμών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έως ότου τα αρμόδια θεσμικά όργανα αναλάβουν την περίθαλψη των τραυματιών (ΕΚΑΒ, ανανήπτες, διασώστες).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR

HEAL Academy