Με πρότυπο τη δομή και τον τρόπο εργασίας των αντιστοίχων διεθνών εταιρειών, επιδιώκει τη συνεργασία και συνεκπαίδευση ανάμεσα στους Έλληνες και ξένους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, Μαίες / Μαιευτές και Παιδίατρους – Νεογνολόγους, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου περιγεννητικού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΚΠΕ έχει την ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο να αποτελεί στην Ελλάδα, μαζί με τη Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, τα βασικά συνεργαζόμενα μέλη του Σουηδικού φορέα Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf), ο οποίος είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του ολιστικού σουηδικού εκπαιδευτικού προγράμματος «CTG & Fosterövervakning®» καθώς και του αντίστοιχου Ελληνικού «Κλινική Καρδιοτοκογραφία & Παρακολούθηση του Εμβρύου».

Αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής του Ομίλου HHG αποτελεί η συνεχιζόμενη επιμόρφωση και η ανάπτυξη του πολυάριθμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ομίλου που καθημερινά προσφέρει εξαιρετική φροντίδα σε κάθε ασθενή και προασπίζει το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία. Το HEAL Academy φιλοξενεί διαδικτυακές και συνεδριακές εκδηλώσεις, webinars, σεμινάρια, workshops σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση, θεωρητική κατάρτιση και ενημέρωση παράλληλα με προσομοίωση, παρουσιάσεις καινοτόμων ιατρικών τεχνικών, αλλά και συνολικά να στεγάζει κάθε πρωτοποριακή εκπαιδευτική ή και πειραματική ιατρική πράξη σε πανελλήνιο και διεθνές κοινό.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • KARAMPAS GRIGORIOS

Ass. Professor Andreas Herbst Consultant