Το Σεμινάριο APLS (Advanced Pediatric Life Support) είναι το διεθνές σεμινάριο αρχικής αντιμετώπισης του επείγοντος παιδιατρικού τραύματος. Το σεμινάριο αυτό εκπαιδεύει κατά κύριο λόγο, ιατρούς, νοσηλευτές και paramedics (πχ διασώστες, ΕΚΑΒ). Η διδασκαλία περιλαμβάνει την ορθή αναγνώριση της κατάστασης του επείγοντος, βασικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν τα πρώτα λεπτά ή την ώρα μετά τον τραυματισμό και μια σειρά από δεξιότητες ύψιστης σημασίας (ακινητοποίηση σκέλους, ενδοοστική χορήγηση υγρών κα.).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Γεώργιος Σπυρίδης
    Διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής και Κλινικής Παιδιατρικής Χειρουργικής Ογκολογίας του «Μητέρα»