Το σεμινάριο βασικής υποστήριξης της ζωής (Basic Life Support) είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο σεμινάριο για ιατρούς, νοσηλευτές και paramedics. Σε αρκετές δε χώρες του δυτικού κόσμου, αρκετοί πολίτες εκπαιδεύονται στο BLS. Στο δικό μας σεμινάριο εκπαιδεύονται οι νοσηλευτές όλων των νοσοκομείων του Ομίλου μας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Αμαλία Ρόμπολα
    Καρδιολόγος – Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ Ενηλίκων ΜΗΤΕΡΑ