Η εκδήλωση αυτή γίνεται με αφορμή την έναρξη συνεργασίας του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ με την πρωτοβουλία Smoke Free Greece και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ν. Λούρος» του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διακοπή του καπνίσματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ασφαλώς και ευρύτερα. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση στο συγκεκριμένο θέμα των γυναικολόγων και των μαιών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Βασίλης Κελλάρης
    MD, PhD, MSc Μαιευτήρας Γυναικολόγος, IVF Specialist, Αντιπρόεδρος Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης «ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ»