Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης οργανώθηκε το 2ο σε σειρά Σεμινάριο «Day Case Laparoscopic Hysterectomy», συνδιοργάνωση της Olympus και της Ακαδημίας HEAL.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευμένους γυναικολόγους και δίνει έμφαση τόσο στη στοχευμένη θεωρητική κατάρτιση, όσο και στην πρακτική άσκηση.  

Το πρακτικό μέρος του προγράμματος χωρίζεται σε δύο σκέλη. Άσκηση σε εξελιγμένους προσομοιωτές ενδοσκοπικής χειρουργικής και άσκηση με συμμετοχή σε προγραμματισμένα χειρουργεία του Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ». 

Το πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ» και Γενικό Γραμματέα του «HEAL ACADEMY” κ. Στέφανο Χανδακά, πλαισιώνεται από καταξιωμένους Γυναικολόγους ως εκπαιδευτές.

Αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές και χειρουργικές προσεγγίσεις, από ένα κέντρο με υψηλό αριθμό επεμβάσεων και πολυετή κλινική εμπειρία.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Στέφανος Χανδακάς