Τετάρτη 13 Μαρτίου – Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος»

Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Στέφανος Χανδακάς

Οργανωτική Επιτροπή:

  • Αθανάσιος Πρωτοπαππάς
  • Στέλιος Μουρτζάκης
  • Κωνσταντίνος Σύριος
  • Πέτρος Σύριος