Διάρκεια: 4 μήνες

Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Δρ. Στέφανος Χανδακάς
    MD, MBA, PhD Ενδοσκοπικός Χειρουργός Αναπαραγωγής Aναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΗΤΕΡΑ