Αυτή η συνάντηση έχει στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ενδείξεις και την χειρουργική τεχνική της ανάστροφης αρθροπλαστικής.

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική είναι η αιχμή του δόρατος της Χειρουργικής του Ώμου των τελευταίων ετών. Διευρύνονται συνεχώς οι ενδείξεις της και συχνά αποτελεί την προφανή επιλογή απέναντι σε παλαιότερες τεχνικές οι οποίες χάνουν συνεχώς έδαφος. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας απαιτούν όχι μόνο θεωρητική κατανόηση αλλά και σημαντική πρακτική ευχέρεια.

Η άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα προσφέρει μια ανεκτίμητη εμπειρία μάθησης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, και επιτρέποντας στους χειρουργούς να εξοικειωθούν με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Αυτή η πρακτική εμπειρία είναι ζωτική για την ανάπτυξη της ακρίβειας και της εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας σε πραγματικούς ασθενείς, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τα αποτελέσματα.

Ελπίζουμε ότι αυτή η συνάντηση αυτή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για να συνδεθείτε με συναδέλφους, να διερευνήσετε νέες ιδέες και, πάνω απ' όλα, να αποκομίσετε μια σφαιρική εικόνα των ενδείξεων, αντενδείξεων αλλά και της χειρουργικής τεχνικής μέσω της πρακτικής εμπειρίας που θα ενισχύσει τις χειρουργικές σας δεξιότητες στην ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμο

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
COURSE DIRECTOR
  • Δρ. Ιωάννης Φερούσης
    Διευθυντής Ειδικής Κλινικής Χειρουργικής Ώμου
    Metropolitan Hospital